Waterzuivering

Waterzuivering is het verwijderen van organische en chemische stoffen uit water. Dit proces vindt in de natuur plaats door micro-organismen in het water.

Waterzuivering

Wanneer water te sterk vervuild is, is dit natuurlijke proces niet toereikend en kan kunstmatige waterzuivering worden ingezet. Kunstmatige waterzuivering wordt gebruikt bij het verwerken van afvalwater en bij de behandeling van drinkwater. Het meeste water wordt gezuiverd voor menselijke consumptie (drinkwater), maar waterzuivering kan ook worden toegepast voor een verscheidenheid aan andere doelen, zoals het voldoen aan de eisen van de medische, farmacologie, chemische en industriële industrie.

Voor het zuiver van water gebruiken wij bij AquaComfort de volgende technieken:

 • ionenwisseling
 • membraanfiltering
 • actiefkool
 • sedimentfilters

Wij kunnen met deze technieken waterzuiveren van de volgende stoffen, zonder dat daar noemenswaardig energie voor gebruikt dient te worden:

 • calsium
 • magnesium
 • hormonen, pesticiden, medicijnen en sporen hiervan
 • (zware) metalen
 • ammonium
 • mangaan
 • bacteriën (o.a. Legionella)
 • virussen
 • geur en smaak

In situaties waar een nog verdergaande waterzuivering gewenst is passen we technieken toe die wel enegie kosten met zich meebrengen. Zoals omgekeerde osmose en distillatie.

Wilt u meer weten over waterzuivering? Neemt u dan eens contact op met één van onze medewerkers!